Likitide nedir? Likitide Riski nedir?

Likitide Nedir

Likitide nedir; bir gayrimenkulün, menkul kıymetin veya finansal ürünün nakde çevrilebilme kolaylığıdır. Paraya çevrilebilen tüm ürünler için likit kelimesi kullanılmaktadır. Likidite için nakde çevrilme sırasında talep eksilmemesi önemli olmaktadır. Bu amaçla kolay alıcı bulma potansiyeline sahip olan ürünler için likittir denilmektedir. Tüzel veya özel kişiliğin bu ürünlere sahip olması onun likit özelliğini etkilememektedir. Ülkede likit fazlalığı olması ülkede yapılan harcamaların fazla olduğu ve nakit paranın kullanıldığı anlamını taşır. Araba, ev, hisse senedi, tahvil şirket veya özel kişiye ait olsa da likit olarak değerlendirilmektedir.

Likitide Riski Nedir

Likitide riski nakit akışında dengesizlik yaşanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Likitide riski bankaların mevcut aktiflerindeki artışı karşılayamaması ve yeterli kaynak bulamaması ayrıca bankaların yükümlülüklerinde bulunan azalmayı iyi düzenleyememesiyle oluşmaktadır. Bu durum müşterilerin yatırımlarını likidite etmek istemesiyle ortaya çıkmaktadır. Likidite riski kavramı bir varlığın alım satımının yapılmasının kolay olup olmamasına göre değerlendirilir. Likidite nedir; varlık ne kadar likit olursa nakde çevirip alıcı bulmak da o kadar kolay olarak düşünülmektedir. Bu riskin değerlendirilerek işlem yapılması portföy çeşitlendirilmesi için önemli bir konudur. Hesaplamalar yapılan çeşitlilik, risk içermeyen dönüşler sağlamaktadır.

Likitide Tuzağı Nedir

Likitide tuzağı, faizler belirli bir sınıra ulaştıktan sonra para arzı artsa bile faizlerin düşmediği en uç nokta olarak tanımlanmaktadır. Devletlerin uygulamakta oldukları para ve maliye politikaları bu durumda işleyemez hale gelmektedir. Likidite tuzağına düşüldüğünde faizler en düşük seviyede olsa da tasarruf oranı en yüksek seviyededir. Para arzı faiz oranlarına hiç etki edememektedir. Ülkede uygulanan para politikaları işlevsel olur. Maliye politikaları kısmi olarak yardımcı olabilmektedir.

Likitide Oranı Nedir

Likitide oranı hesabı yapılmak istendiğinde birçok yol bulunmaktadır. Likitide nedir ve likitide oranı kavramları incelenirken, en çok tercih edilenleri asit testi ve cari orandır. Bunun dışında işletmelerin sermayesi de bu oranın hesaplamasında kullanılmaktadır. İşletme sermayesinin satışlara bakılarak değerlendirilmesi sırasında satışlar fazla ise nakit akışı da aynı oranda iyi şekilde yönetilmektedir olarak yorumlanır. İşletme sermayesinin az olması durumunda alacakların ticari yükümlülükleri karşılayacak ölçüde olmadığı anlamına gelir. Cari oran olarak değerlendirildiğinde 1,5 ortalamasında olması yeterli olarak kabul edilmektedir. Asıl olan varlıkların nakde dönüştürülebilme hızıdır.

Likitide Krizi Nedir

Likitide krizi ödeme güçlüğü sebebiyle mevcut olan borçların ödenememesi durumudur. Bir işletme likitide krizi yaşadığında ödemelerle tahsilatlar arasındaki dengeyi sağlamak için mevduat hesaplarını kullanabilir. İşletmede bulunan ve krize bir nebze fayda sağlayacak olan her türlü stok ve ekipmanın elden çıkarılması gerekir. Ödemelerin yeniden düzenlenmesi ve yapılandırma seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekir. Kriz sürecinin atlatılabilmesi için gereken müşteri yönetiminin en uygun şekilde planlanması ve iş akışına engel olmayacak şekilde olması sağlanmalıdır. Likitide nedir konusunda araştırmalar yapılarak kriz yaşanmaması için gereken önlemler alınmalıdır. İşletmelerde yaşanan kriz, tüm ülkenin ekonomisine etki eden bir döngünün başlangıcı olmaktadır.

Sorumluluk Reddi Beyanı :Yayınlanan bu makalede bulunan bilgiler kesin doğruluk sağlamamakla birlikte, Kullanıcılar ve takipçilerimiz , paylaşılan bilgileri ve kampanyaları iyi araştırıp analiz etmekle yükümlüdür. Paylaşmış olduğumuz içeriklerden meydana gelecek herhangi maddi, manevi kazançlar ve kayıplardan tamamen kullanıcının kendisi sorumludur. Hiç bir paylaşımımız Yatırım Tavsiyesi değeri taşımamaktadır.

Cevap Bırak

Eposta Hesabınız Gizli Kalacaktır


*